Bij schooluitval

Soms loopt de spanning of overprikkeling in de schoolsituatie zo hoog op dat een kind tijdelijk niet of minder naar school gaat. Wanneer er eenmaal sprake is van frequent of langdurig schoolverzuim, loopt de spanning om weer terug naar school te gaan niet alleen voor het kind, maar vaak ook voor u als ouder zijnde steeds hoger op. 

Daarnaast onstaan er vaak ook zorgen op ander vlak, wanneer de leerplichtambtenaar contact met u opneemt, of wanneer er wordt aangegeven dat uw kind mogelijk naar het Speciaal (Basis) Onderwijs zal moeten.

 

Het kan gebeuren dat wanneer uw kind dan uiteindelijk toch weer naar school gaat, u al snel gebeld wordt het kind toch op te komen halen. Naar school gaan wordt dan geassocieerd met een gevoel van spanning of stress, waarvan sommige kinderen ook letterlijk fysiek ziek kunnen worden. 

 

Voor deze kinderen (4-18) bied ik gespecialiseerde begeleiding met als doel tot rust komen, maar wel passend bij de mogelijkheden van het kind, mee blijven doen op school. Dit is voor ieder kind maatwerk. Het onder begeleiding weer terug naar school gaan is een van de mogelijkheden. We kijken samen vooral naar de mogelijkheden die er wel zijn, in plaats van te blijven steken op wat er allemaal niet lukt. Het weer opdoen van succeservaringen en het versterken van de veerkracht van het kind is hier heel belangrijk in. Indien Passend Onderwijs betrokken wordt kan er gekeken worden naar een Ondersteuningsarrangement binnen het onderwijs. 

 

Schoolverzuim door Corona-maatregelen

Schoolverzuim kan ook gebeuren bij kinderen die door de Corona-situatie moeite hebben met de online leeromgeving en niet kunnen meekomen met de online aangeboden lessen. Of wanneer fysieke begeleiding nodig is tijdens de lessen, maar waarvan de ouders logischerwijs verplichtingen hebben en moeten werken.

Ook deze kinderen kunnen bij mij terecht en zijn er maatwerkoplossingen mogelijk, zowel thuis als in mijn praktijk.

 

Begeleiding bij schooluitval is altijd maatwerk en meestal individueel. Indien ik mogelijkheden zie en dit helpend is in de situatie, kan het zijn dat er in tweetallen gewerkt wordt om ook op sociaal gebied niet te stagneren.

Wat zijn de kosten van begeleiding bij schooluitval?

Hoe vraag ik een zorg-in-natura indicatie bij mijn Gemeente aan?

Ik wil graag meer informatie over begeleiding bij schooluitval:

Ik wil mijn kind graag inschrijven voor begeleiding bij schooluitval: