Huiswerkbegeleiding

Niet alle kinderen kunnen zich even makkelijk zetten tot het maken van huiswerk. Als ouder zijnde kun je de gevolgen van het niet maken of leren van het huiswerk overzien: het kind haalt slechte(re) cijfers, presteert mogelijk onder niveau of blijft zitten. Pubers overzien die gevolgen niet en zijn veel meer in het hier-en-nu bezig. Het kan u als ouder veel stress en zorgen opleveren, waardoor een kind zich steeds meer gaat afzetten en jullie relatie verslechterd. Het maken van het huiswerk bij mij in de praktijk is dan ook een mogelijkheid om de spanningen thuis te verminderen.

 

Waarom huiswerk maken lastig is

Soms weten kinderen zelf ook niet zo goed waarom het huiswerk maken niet lukt. Er zijn kinderen met buitenschoolse activiteiten of hobby's die ze belangrijker vinden. Doordat ze geen overzicht over hun week hebben zijn ze bang dat ze hier te weinig tijd voor over houden. Sommige kinderen hebben last van faalangst en vinden de overgang naar het ineens zelfstandig moeten maken erg groot. Ook kan het zijn dat een kind moeite heeft met begrijpend lezen, waardoor niet alleen het huiswerk voor het vak Nederlands, maar ook Biologie, Aardrijkskunde, Geschiedenis of Mens & Maatschappij een opgave wordt. 

 

Het begint met overzicht

Het goed kunnen plannen en organiseren van het huiswerk, begint met goed opschrijven van het huiswerk. Veel scholen werken met online systemen zoals SOMtoday of It's learning, waardoor de papieren agenda of planner al snel als nutteloos wordt beschouwd. Het schoolsysteem geeft echter alleen het overzicht wanneer iets af moet zijn, maar is geen planmethode. 

Daarnaast wordt er vaak ook nog wel huiswerk mondeling in de klas opgegeven, komen er instructies via de online leeromgeving op Teams en dan ben je als kind, maar ook als ouder zijnde al snel het overzicht kwijt.

 

Tijdens de huiswerkbegeleiding ondersteun ik uw kind om hier het overzicht in te vinden en te bewaren. Door het maak- en leerwerk te verdelen, wordt, de huiswerktijd zo effectief mogelijk gebruikt. Ook maken we een weekplanning waardoor het kind overzicht heeft: hoeveel tijd besteed je eigenlijk aan je huiswerk en hoeveel tijd blijft er over voor andere zaken? Hiervoor wordt het door mij ontwikkelde Leer-Plan overzicht gebruikt. U kind komt in principe één uur per keer en de afspraken rondom de frequentie zijn voor ieder kind maatwerk.

 

Praktische ondersteuning

Ook ondersteun ik praktisch met het leer- en maakwerk, lastige opdrachten kunnen we samen maken, we maken samenvattingen voor een toets en ik kan uw kind overhoren. In het geval van de vakken jaar 1 en 2 lukt het om uw kind ook didactisch te ondersteunen, ik wil echter wel benadrukken dat het hier om praktische ondersteuning tijdens de huiswerkbegeleiding gaat en niet om specifieke inhoudelijke bijles voor één vak. 

Wat zijn de kosten voor huiswerkbegeleiding?

Ik wil graag meer informatie over huiswerkbegeleiding:

Ik wil mijn kind inschrijven voor huiswerkbegeleiding:

Mijn kind zit in de brugklas en ik heb liever begeleiding in groepsverband: