Brugklascoaching

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor veel kinderen, maar ook hun ouders een grote stap.

 

Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen de vaardigheden bezitten om een goede start te maken in de brugklas. Denk aan dingen zoals: het plannen en organiseren van het huiswerk, hoe gebruik je een agenda, het leren leren. Veel kinderen hebben op de basisschool ook géén ervaring opgedaan met huiswerk maken.

 

Wanneer je als kind daarbij bijvoorbeed een vorm van autisme en/of AD(H)D hebt, zijn je executieve vaardigheden ook nog minder ontwikkeld en zullen zaken als het overzien van het geheel, het kunnen plannen en organiseren van huiswerk je nog moeilijker af gaan. Het versterken van deze vaardigheden is een groot onderdeel van deze coaching. Ook is er aandacht voor de veranderde sociale omgeving van het kind, wordt er aandacht besteed aan zaken als puberteit, social media gebruik, gamegedrag en omgaan met (sociale) groepsdruk en relaties.

 

Leren leren

Tijdens het brugklascoachingtraject werken we met de methode Leren leren, waarbij er leerstrategieën worden aangeleerd die uw kind zullen ondersteunen in het leerproces. Niet alleen worden vaardigheden aangeleerd en versterkt, maar er is ook veel aandacht voor het bevorderen van een reflectieve houding ten opzichte van hun eigen leerproces. Naast de coaching in de groep zullen de kinderen ook opdrachten mee naar huis krijgen om de geleerde vaardigheden toe te passen en wordt u als ouder ook betrokken hier een rol in te spelen.

 

Daarnaast is er aandacht voor de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren, praktische en direct toepasbare tips voor het maken van samenvattingen, mindmappen, snel-lezen, structuur aanbrengen in de leerstof en het gebruik van een agenda en het maken van een weekplanning.

 

Leer-Plan methode

Gestructureerd werken start met een duidelijke en overzichtelijke planning. Het Leer-Plan overzicht gaat hier voor de basis zijn. Wekelijks plannen en organiseren we het huiswerk in het Leer-Plan overzicht, waarbij de nadruk op steeds meer zelfstandigheid komt te liggen. Het Leer-Plan overzicht wordt door de begeleiding verschaft. Het Leer-Plan overzicht combineert de aangeleerde vaardigheden uit de Leren-leren mentorlessen en zorgt dat de kennis ook direct toepasbaar is.

 

Meer informatie

De brugklascoaching duurt 15 weken en wordt in groepsverband aangeboden. De groepsgrootte is 3 kinderen per groep en kent meerdere startdata in het jaar: dus niet alleen bij de start van het nieuwe schooljaar. 

 

De eerstvolgende groepen starten in week 35 (de week van 1 september 2021), waarbij er al een vrijblijvende bijeenkomst is in week 27 (de week van 5 juli) om voor de zomervakantie een keer kennis te kunnen maken met elkaar en vooruit te kijken naar de start op de middelbare school. 

Wat zijn de kosten van brugklascoaching?

Ik wil graag meer informatie over de brugklascoaching:

Ik wil mijn kind graag inschrijven voor brugklascoaching:

Liever een individueel traject?

Indien u liever een individueel traject wilt voor uw kind (wat bijvoorbeeld aan te bevelen is wanneer uw kind AD(H)D en/of autisme heeft) kunt u gebruik maken van gespecialiseerde individuele begeleiding of de huiswerkbegeleiding. Dit is een individueel maatwerk traject, waarbij er meer oog is voor de individuele bijzonderheden van uw kind. Dit is ook niet gebonden aan een aantal weken, hiervoor worden afspraken op maat met u gemaakt. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk dit vanuit een zorg-in-natura budget te financieren.