Individuele begeleiding

Wanneer je kind tijdelijk niet lekker in zijn of haar vel zit en kortdurende begeleiding kan gebruiken of misschien zelfs wel gedurende een langere periode, kunt u bij mij terecht voor individuele begeleiding. 

 

Individuele begeleiding wordt meestal opgestart vanuit de Jeugdwet. Vaak houdt dit in dat er gedurende een langere periode, moeilijkheden of beperkingen worden ervaren op meerdere leefgebieden. Bijvoorbeeld in het gezin, het contact met leeftijdsgenoten of met leerkrachten op school, tijdens de vrijetijdsbesteding of op  het gebied van emotieregulatie.

 

Het in een één-op-een situatie samen met het kind werken aan met elkaar opgestelde doelen, zorgt ervoor dat het kind nieuwe vaardigheden kan aanleren. Omdat bij veel kinderen met een vorm van autisme het in verschillende situaties kunnen toepassen van de aangeleerde nieuwe vaardigheden niet vanzelfsprekend is, is het mogelijk de individuele begeleiding ambulant te verlenen. Ambulant houdt in: op locatie. Ik kom als begeleider dus bij jullie thuis, indien nodig op school, maar het kan ook in mijn praktijk gegeven worden. Het komt er meestal op neer dat het een combinatie is. De indicatie die wordt afgegeven, varieert van 1 tot soms wel 6 uur begeleiding per week, voor een periode van 6-12 maanden.

 

Ik ben gespecialiseerd (Keurmerkregister Autisme Specialisme) in het geven van individuele begeleiding bij kinderen die op een of meerdere van deze gebieden problemen ervaren door AD(H)D en/of een vorm van autisme.

Wat kost (gespecialiseerde) individuele begeleiding mij?

Hoe vraag ik een zorg-in-natura indicatie bij mijn Gemeente aan?

Ik wil graag meer informatie over de begeleiding:

Ik wil mijn kind inschrijven voor individuele begeleiding: