Keurmerk en kwaliteit

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Wanneer een jeugdprofessional wordt ingeschakeld, moet u er van op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. De jeugdprofessional dient immers te handelen volgens de voor hem geldende professionele standaard (gedrags- en beroepsregels). 

Ik ben in het SKJ geregistreerd onder nummer: 110028237


Keurmerk ZZP'er Zorg

Het Keurmerk ZZP'er Zorg is bedoeld voor zzp'ers die in aanmerking willen komen voor contractering bij Gemeenten en Zorgkantoren. Zorverzekeraars stellen deelname aan het keurmerk verplicht om de zekerheid te hebben dat ik als ZZP'er voldoe aan de beroeps- en ondernemerseisen en kwalitatief goede zorg verleen. Voor cliënten is dit keurkenmerk een belangrijk hulpmiddel om een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod van ZZP'ers.  


Kwaliteitsregister Autisme Specialisme

Het Kwaliteitsregister Autisme Specialisme (KrAS) is een branche onafhankelijk kwaliteitsregister voor in autisme gespecialiseerde professionals. 

Voor mensen met autisme biedt KrAS de mogelijk om gecertificeerde professionals te vinden die hen de juiste hulp kunnen bieden.Voor opdrachtgevers zoals gemeenten geeft het Kwaliteitsregister de zekerheid dat de geregistreerde professional minimaal aan de beschreven eisen voor certificering voldoet. 

 


Samenwerking

Competent Rebel is een onderaannemer van Zorgboerderij Zonnehoeve. Naast de individuele begeleiding die ik lever, ben ik ook de Zorgmanager Jeugd met de verantwoordelijkheid voor de dagbesteding 

4-18 jaar op zaterdag. 

Met een ZIN-indicatie ben ik via Zonnehoeve inzetbaar in de Gemeente Almere.

Competent Rebel is een onderaannemer van Het Kompass.

Het Kompass biedt begeleiding aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. 

Met een ZIN-indicatie ben ik via Het KompASS inzetbaar in de Gemeente Almere. 

Competent Rebel werkt ook als vrijwillige Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner bij OCO Almere.

Regelmatig vragen inwo-ners een OCO om aan te schuiven bij gesprekken met instanties. Het invullen van de onafhankelijke cliënton-dersteuning met erva-ringsdeskundigen is nog relatief nieuw. 

Voor mijn werkzaamhe-den als OCO'er ben ik ingezet als vrijwillige OCO via de NVA. Dit betekent dat ik gecoacht wordt, en vanuit mijn rol als OCO'er direct input lever over voortgang, knelpunten en ervaringen. Lid van beroepsverenigingen

Ik ben lid van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk. BPSW is van, voor en door professionals. Ze werken aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het sociaal werk en behartigen de belangen van hun leden. 

Ik ben (student)lid van de Beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS). Dit is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van haar leden en informatie geeft aan hulpvragers.