In de praktijk kunt u terecht voor verschillende vormen van coaching, groeps- of individuele begeleiding en gezinsbegeleiding. Op het gebied van onderwijsondersteuning bied ik brugklascoaching, huiswerkbegeleiding en de door ons ontwikkelde individuele Leer-Plan training aan. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van ouders en kinderen/(jong)-volwassenen met AD(H)D en/of autisme die problemen ervaren op sociaal vlak, onderwijs, werk of vrije tijd.Individuele begeleiding

Het aanleren van nieuwe vaardigheden door in een één-op-een situatie met het kind te werken aan doelen. Zowel thuis, in de praktijk als op school.

Brugklascoaching

Het is niet vanzelfsprekend dat uw kind de vaardigheden bezit om  een goede start te maken. Met brugklascoaching legt uw kind een basis waar ze de rest van de schooltijd profijt van hebben.

Gezinsbegeleiding

Het opvoeden van kinderen met autisme of AD(H)D is niet altijd gemakkelijk en vaak is het lastig daardoor de balans binnen het gezin goed te houden. 

Huiswerkbegeleiding

Huiswerk maken, natuurlijk de minst favoriete bezigheid van uw puber. Wanneer uw kind vakken lastig vindt, of niet goed weet hoe het huiswerk plant of uit-voert,  geeft dit thuis vaak stress.

Begeleiding via spel

Kinderen vertellen en verwerken veel via spel. De praktijk is dan ook ingericht om kinderen te stimuleren zich met behulp van spel uit te drukken.

Bij schooluitval

Soms gaat een kind tijdelijk niet of minder naar school. Voor deze kinderen (4-18) is er gespeciali-seerde begeleiding met als doel tot rust komen en mee blijven doen op school.