Schoolweigering: wanneer naar school gaan of opschool zijn niet lukt door stress en overprikkeling

Kinderen die veel spanning en stress rondom het naar schoolgaan en/of het op school zijn ervaren, kunnen zelfs helemaal gaan weigeren om naar school te gaan, wat tot schoolverzuim leidt. Welke signalen kun je in een vroegtijdig stadium herkennen en hoe ga je hiermee om? Hoe kun je dit patroon proberen te doorbreken? In dit artikel vertel ik u hier meer over.

Avondvierdaagse met een kind met autisme

Als blogster voor het Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, een platform waar bloggers schrijven over kinderen, hun psychische problemen, hun ouders en behandelaars heb ik in 2014 een blog geschreven 'Onvoorspelbaar vanzelfsprekend', over het lopen van de avondvierdaagse met autisme. Een uitdaging, als je als moeder zijnde altijd 20 stappen vooruit moet lopen. Een ervaring met een lach en een traan!