Wie ben ik?

Ik (42) ben Saskia, werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, pedagoog, organisatie-adviseur, schrijver van het boek 'Opvoeden vanuit verbinding', speltherapeut in opleiding en daarnaast ook ervaringsdeskundige moeder van een gezin met stuiterkwaliteiten.

Ik ben breed inzetbaar als (ambulant) individueel begeleider zowel binnen de gezinssituatie als het onderwijs. Ik ben gespecialiseerd op het gebied van AD(H)D, stoornissen binnen het autisme-spectrum (ASS) en meervoudige complexe (gezins-)problematiek bij kinderen die op meerdere vlakken uitvallen.

 

Daarnaast investeer ik in zorgprojecten in de Gemeente Almere waarbij ik me inzet om het zorg-op-maat aanbod in Almere te behouden, waar mogelijk te vergroten en kwalitatief te borgen.

Ik werk op dit moment ook als vrijwilliger namens de Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA) als Onafhankelijk Cliëntndersteuner bij OCOAlmere.

 


"Kinderen mogen dus niet zichzelf worden. Ze moeten worden wie wij willen dat ze zijn."

En dát is waar ik als competente rebel tegenin ga. Dat kan anders, er zijn alternatieven, namelijk:

"Wanneer je opvoedt  vanuit verbinding, ontstaat er een relatie waarin onvoorwaardelijke liefde grenzeloos is, maar de opvoeding zeker niet. Een relatie waarin ruimte is voor conflicten en liefdevolle begrenzing zonder de noodzaak tot de uitoefening van macht. Een relatie waarin oog is voor de behoeften van het kind of wat de ander nodig heeft, een gelijkwaardige relatie waarbij je als opvoeder verder kijkt dan alleen het gedrag dat zichtbaar is. Een relatie waarin je luistert, juist naar datgene wat er niet gezegd wordt. Een relatie waarin je ook daadwerkelijk de behoefte achter opstandig gedrag kunt zien. 

"Volg jij je innerlijke rebel?"

Het volgen van je innerlijke rebel

"De mooiste fantasie van Jet Bussemaker (minister van Onderwijs, 2014) gaat over de competente rebel. Studenten die worden opgeleid tot creatieve dwarsdenkers en constructieve neezeggers.

Al tijdens de opleiding moeten ze de kans krijgen hun 'innerlijke rebel' te volgen, buiten de lijntjes te kleuren en hun eigen weg kunnen kiezen."

(Bussemaker, 2014)

Tegendenkers met lef, anders staan we stil

Op allerlei gebieden heeft de samenleving dus 'tegendenkers' met lef nodig, want anders staan we stil. Het is alleen niet voldoende de denkbeelden van machtshebbers te wantrouwen en te verwerpen, er moet wel iets constructiefs tegenover staan.(Nowotny, 2012)

Professionals als tegendenkers

En ook volgens De Winter, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht in de Mulock Houwer-lezing (NJI, 2015) is er nood aan competente rebellen, die een alternatief bieden voor vastgeroeste dogma's en opkomen voor wat waardevol en weerloos is.

Professionals zouden zich meer mogen ontpoppen als 'tegen-denkers' van een technocratische en gemedicaliseerde jeugdzorg.