Gezinsbegeleiding

Het opvoeden van kinderen met autisme en/of AD(H)D of aanverwante ontwikkelingsstoornissen, is niet altijd makkelijk. Daardoor is het vaak lastig een goede balans in het gezin te houden. Als ouder probeer je vaak vooruit te kijken om escalaties door onduidelijkheid en daarmee frustraties of angst te voorkomen. 

 

Onze gezinsbegeleiding is er voor ouders van kinderen en jongeren van 4-18 jaar met een vorm van autisme en/of AD(H)D, ODD of andere gedragsproblematiek. In elk gezin wordt er maatwerk geboden en kom ik aan huis. Op deze manier krijg ik een goed beeld van de gezinssituatie en brengen we samen jullie hulpvraag in kaart. Door te weten hoe autisme of AD(H)D werkt voor jouw kind, begrijp je je kind beter. Op deze manier komt er meer verbinding en wordt door het aanbrengen van structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid de communicatie met je kind makkelijker. Stapje voor stapje wordt er gewerkt aan meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zodat jullie kind uiteindelijk meer structuurafhankelijk wordt dan persoonsafhankelijk. Nieuwe fases in het leven van je kind, bijvoorbeeld de puberteit en de overgang naar de middelbare school, zorgt ook vaak voor een verandering van de zorgvraag. 

 

Gezinsbegeleiding wordt vaak gegeven in combinatie met individuele begeleiding aan het kind. 

 

Wat zijn de kosten van gezinsbegeleiding?

Hoe vraag ik een zorg-in-natura indicatie bij mijn Gemeente aan?

Ik wil graag meer informatie over gezinsbegeleiding:

Ik wil ons gezin inschrijven voor gezinsbegeleiding: