Jeugdwet en Wmo

Indien er door de Gemeente Almere een geldige indicatie begeleiding individueel is afgegeven binnen de Jeudgdwet (JGZ) of de Wmo (wijkteam) kan de begeleiding in mijn praktijk gefinancierd worden vanuit deze Zorg-In-Natura indicatie. 

Mijn praktijk heeft hiervoor een onderaannemers- contract met Het KompASS en met Zorgboerderij Zonnehoeve in Zeewolde. 

 

Wilt u de zorgvraag van uw kind (0-18 jaar) bespreken en kijken of er een zorgindicatie mogelijk is? Neem dan contact op met JGZ Almere: (088) 002 99 90

Of gebruik een van onderstaande buttons om direct naar het online aanvraagformulier te gaan. 


PGB

Wanneer u de beschikking heeft over een persoonsgebonden budget (PGB) heeft u vrije keus welke zorg u bij mijn praktijk kunt inkopen. Het maakt in dat geval ook niet uit in welke Gemeente u woonachtig bent. 

Ik ben SKJ geregistreerd en voldoe aan de eisen die de SVB stelt aan gespecialiseerde Jeugd- & Gezinsprofessionals. 


Tarieven overig

Intakegesprek

 

Opstellen  individueel studiebegeleidingsplan

incl. executieve vaardigheden onderzoek

incl. werkboek leren leren

incl. verstrekking Leer-Plan overzicht

 

Individuele studiebegeleiding 

- Bij (tijdelijke) schooluitval

- Leer-Plan begeleiding
- Huiswerkbegeleiding
- Versterken van executieve vaardigheden

 

Brugklascoaching  (groep)

Traject 15 weken

 

Ambulante begeleiding

- Individuele begeleiding

- Gezins-/ ouderbegeleiding

- Begeleiding op school

 

Gespecialiseerde AD(H)D/ Autismebegeleiding

- Psycho Educatie

- Trainen van sociale vaardigheden

 

Begeleiding d.m.v. spel

- Een Taal erbij (poppetjes)

 

Psyho-educatie (groep) bij AD(H)D of Autisme 

 

Afspraken op locatie op verzoek (school, RdT, Mdo)

Inclusief verslaglegging

 

Aanleveren rapportage/verslag op verzoek

Bijvoorbeeld voor herindicatie

Altijd kosteloos

 

€ 84,50 (de eerste 2 begeleidingsuren)

 

 

 

 

€ 42,25 per uur*

 

 

 

 

 

€ 450,00 per traject

 

 

€ 56,25 per uur 

 

 

 

 

€ 56,25 per uur

 

 

 

€ 42,25 per uur 

 

 

op aanvraag

 

€ 56,25 per uur 

 

 

€ 35,00 per uur

 


* Hier wordt meestal een offerte met een traject pakket-prijs opgesteld voor een bepaalde periode, zodat u een vast maandbedrag betaalt en er rekening wordt gehouden met vakanties, feest- en of studiedagen.