Klachtenregeling

Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over hun zorgverlener. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden uw zorgverlener de mogelijkheid om de dienstverlening zo nodig te verbeteren. 

Hier kunt u lezen wat u kunt doen als u suggesties of klachten heeft. 

 

Persoonlijk contact

Probeer altijd eerst het probleem met uw zorgverlener op te lossen. Uw zorgverlener stelt het vaak op prijs dat hij of zij direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken.

Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw zorgverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan zij of hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen.

 

Klachtenfunctionaris

U heeft de mogelijkheid ondersteuning in te schakelen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Competent Rebel is aangesloten bij een door het ministerie erkende geschilleninstantie. De uitvoering van deze klachtenregeling is via Solopartners ondergebracht bij Stichting Klachtenregeling. De klachtbehandeling voldoet hiermee aan de eisen vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), de Wet Zorg en Dwang (Wzd), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Jeugdwet.

U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris via:

 

Contactgegevens Stichting Klachtenregeling.nl

Website  www.klachtenregeling.nl

Email info@klachtenregeling.nl

Telefoon (085) 4858560

De klachtenfunctionaris kan het volgende voor u betekenen:  luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing, uitleg en informatie geven over de klachtenprocedure van de zelfstandig zorgverlener en de klacht registreren.

 

Beoordeling door de geschillencommissie

Als het bespreken van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid of u wilt een onafhankelijke uitspraak over uw klacht, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de geschillencommissie.

Verder schakelt u ook een geschillencommissie in als een zorgverlener niet binnen 3 maanden na het voorleggen van de klacht, de klacht heeft afgehandeld. De geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en tenminste twee andere leden. De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De geschillencommissie kan daarbij een bindende uitspraak doen welke maatregelen de hulpverlener dient uit te voeren.

 

De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen tot een bedrag van maximaal € 25.000. Maar er kunnen ook kosten voor u aan verbonden zijn. In ieder geval dient u voor elke klacht € 25,- klachtengeld te betalen. Verder kan u veroordeeld worden tot een bijdrage van maximaal € 125,- in de proceskosten. 

 

Waarvoor is een geschilleninstantie niet geschikt? 

 

  • Als het een geschil betreft over een niet-betaling van een factuur. Tenzij deze samenhangt met de klacht over de zorgverlener.
  • Als er reeds een procedure bij de burgerlijke rechter loopt over dit geschil, of als er reeds een uitspraak over de inhoud van het geschil is gedaan. Dit geldt ook voor bindende adviezen die reeds door andere geschilleninstanties zijn uitgebracht. 
  • Als de totale schade boven de € 25.000,- bedraagt. Tenzij u afstand doet van het meerdere.